Boligaksjonen Boligaksjonen 2000 Oslo

 

 

Aftenposten 7-9-99

Husokkupanter oppfordrer andre boligløse til å okkupere
- Ta tomme bygårder  

- Vi blir boende i gården, og oppfordrer andre boligløse til å okkupere tomme bygårder, sier okkupantene i Hausmanns gate 40.

EINAR HAAKAAS

I årevis har flere bygårder i Hausmanns gate stått tomme i påvente av rivning. Nå har okkupanter tatt seg til rette og flyttet inn i nummer 40. Der har de tenkt å bli værende. En gruppe som kaller seg "Boligaksjonen 2000" har planlagt okkupasjonen i fem måneder. Lørdag gikk de inn, ryddet og vasket. Nå er de 15 leilighetene i huset fordelt, og de 40 okkupantene har ikke tenkt å gi seg. De lover at det kan bli flere okkupasjoner.

- Vi er en gjeng boligløse som ikke har andre muligheter i dagens boligkrise. Det burde være kriminelt å la bygårdene stå tomme, sier okkupantene Bent Olsen og Håvard Augestad.

Situasjon var rolig og fredelig da Aftenposten Aften var på besøk i formiddag.

En inntok frokosten i vinduet. Andre hadde nettopp gått og lagt seg etter vaktskifte. Hele gården var prydet med slagord som "Boligløse foren dere" og "Hus trenger folk - folk trenger hus". I dag var de i gang med å ta ned barrikader foran vinduene. Okkupantene vil invitere naboer inn.

- Hele dette området har gårdene stått tomme i 15 år, og er omregulert til næring. Her kunne det blitt mange hundre boliger, og de som skal rives står der klar til bruk i dag. Vi møter stor velvilje fra folk som passerer. Vi ønsker kontakt med huseier for å få til en avtale med lav leie, sier Bent Olsen.

Han utelukker ikke at det kan bli aktuelt med flere okkupasjoner i tiden fremover.

Politianmelder

Statsbygg eier i dag både Hausmanns gate 40 og flere andre bygg i kvartalene rundt. Informasjonsdirektør Stig Pettersen i Statsbygg levner ingen tvil om at de vil ha okkupantene ut umiddelbart.

- Vi vil straks anmelde saken til politiet og be om deres hjelp til å få okkupantene ut. Gården skal uansett rives, og vi kan ikke ta ansvaret for at folk bor der, sier Pettersen.

Han forteller at de kjøpte husene i Hausmanns gate blant annet med planer om å bygge skolen for kunstfag der.

- Dette har det ikke blitt noe av. Nå vurderes andre muligheter, sier Pettersen.

Et alternativ er en kombinasjon av kontorer og boliger i området.

Avvisende Stene

Okkupantene var villig til å møte byråd for næring- og byutvikling Olaf Stene i dag. Han ville ikke møte dem.

- Jeg aksepterer overhodet ikke denne typen aksjoner, sier Stene.

Han forteller imidlertid at byrådet arbeider med omregulering fra næring til boligformål i området.

- Vi har tatt initiativ for å planlegge 500 - 600 boliger her. Det arbeidet startet i vår.

- Forstår du at boligløse tar saken i egen hender?

- Nei, men vi er fullt klar over at situasjonen er vanskelig for mange. Dette er først og fremst en sak for eierne og politiet.

Kart: Hausmanns gate 40 - Her ligger huset som okkupantene mener de nærmest har rett til å ta. - Aftenposten Interaktivs karttjeneste.

Tidligere husokkupasjoner i Oslo:
1996:
Saxegaardsgata 8
1994: Mustads vei 3
1991: Toftes gate 18
1990: Økernveien 11-13
1990: Storo Gård
1990: Thorvald Meyers gate 41
1990: Toftes gate 61
1989: Alnafetgata 5
1987: Langes gate 3
1987: Grønland 30-32
1985-1987: Hedmarksgata 7-11
1985: Drammensveien 165-167
1985: Borggata 14
1885: Frognerveien 8-10
1984: Storgata 36
1981: Skippergata 6-8
1975-1999: Kruses gate 7-9

Gamle aksjonister støtter de nye

- Ikke la dere skremme, men forsøk å nå en politisk løsning. Rådet går fra tidligere okkupanter, til aksjonistene i Hausmanns gate.

SIMEN SLETTE SUNDE

- Jeg føler med okkupantene, men har ikke satt meg så godt inn i saken. Jeg er blitt en gammel mann og lar ungdommen drive med sitt, sier Dag Hotvedt. Han var delaktig i okkupasjonen av Skippergata 6 og 6B i 1981. Den ulovlige aksjonen førte blant annet frem til opprettelsen av Blitz-huset. Hotvedt, som var i begynnelsen av 20-årene den gang, gir disse tipsene til okkupantene av Hausmanns gate 40:

Frykter gateslag
- Vær sterke i troen, og ikke la dere skremme av hverken politi eller politikere. Men det kommer et tidspunkt da man må sette seg ved forhandlingsbordet, oppfordrer han. Hotvedt mener det gjelder å være godt organisert og ha en gjennomtenkt plan man følger til punkt og prikke.

- Du angrer ikke på den ulovlige okkupasjonen i dag?

- Vi krevde jobber og boliger, fordi vi manglet begge deler. Resultatet var at mer enn 150 mennesker fikk tak over hodet, Blitz-huset ble opprettet, og flere arbeidsløse fikk jobb-tilbud, sier den tidligere husokkupanten, som i dag jobber i Bellona. Av egen erfaring frykter han rene gateslag mellom politiet og okkupanter.

Angrer ikke
- Jeg håper dagens politimester har mer kontroll over sine tropper enn situasjonen var den gang. Politiet var i regelrett krig med oss. Det er jeg redd kan skje igjen. Men de siste årene har det heldigvis vært mindre tåregass og bruk av køller i Oslos gater, sier Hotvedt. En annen av Skippergata-okkupantene, Fridtjof Benneche, støtter okkupasjonen fullt ut.

- I dag er imidlertid den eneste muligheten å få til en politisk løsning. Det nytter ikke lenger å bygge barrikader og slåss med politiet. Den tiden er forbi, mener Benneche. Han oppfordrer okkupantene til å vise styrke og ikke la seg presse til retrett.

- Du angrer ikke på at du selv deltok i en ulovlig aksjon?

- Overhodet ikke. Gruppen var drevet av sterk idealisme. Vi og mange med oss trengte boliger, sier han.

 

 

Oslo kommune ble tilbudt bygård i vinter
Okkupanter kunne bodd lovlig

 

Okkupantene i Hausmanns gate kunne bodd der lovlig i dag. I vinter åpnet statsråd Løwer for at huset kunne brukes av bostedsløse.

PER TH. MAGNOR

De tomme bygningene i Hausmanns- og Elvebakken-kvartalene eies av staten og de har stått tomme lenge. Som Aftenposten Aften skrev i går er ett av byggene nå okkupert av bostedsløse, og de oppfordrer andre til å okkupere de øvrige tomme byggene i strøket.

Allerede i vinter ble de tomme bygningene oppdaget av stortingsrepresentant Karin Andersen (sv). I Stortingets muntlige spørretime lurte hun på hvorfor ikke bygningene kunne brukes til husrom for hjemløse. Oppsiktsvekkende raskt åpnet statsråd Eldbjørg Løwer (v) døren for at Oslo kommune kunne overta bygningene, men at kommunen selv måtte administrere utleie til de bostedsløse.

Forspilte muligheten
Byråd for eldre og bydelene, Erling Lae var den gang veldig interessert, men noen løsning er ikke funnet.

- Her har Oslo kommune og byrådene Erling Lae og Olaf Stene forsømt seg grusomt. De bor sikkert godt, men her har de forspilt en mulighet for folk som ikke har et sted å bo. Det er opprørende. Okkupantene kunne vært der på lovlig vis i dag hvis Stene hadde gjort jobben sin, sier stortingsrepresentant Karin Andersen (sv).

Byråd Erling Lae avviser at kommunen har skuslet bort muligheten.

- Vi tok umiddelbart kontakt og hadde et møte med Statsbygg hvor også Frelsesarmeen var med. Der kom det klart frem at Statsbygg hadde planer for området som ikke passet inn med hensynet til boliger for bostedsløse. Det kan synes som at statsråden var litt for spontan, noe som kan skje i den muntlige spørretimen, sier byråd Erling Lae.

Midlertidige boliger
Lae mener det burde være mulig å få til midlertidige boliger for bostedsløse hvis Statsbygg går med på det.

- Gleden ble kortvarig, sier Karin Andersen. Hun mener at man må ta tak i utfordringen nok en gang for å skaffe folk et sted å bo før vinteren kommer.

- Dette er kanskje en gruppe som ikke er så aktive velgere, men de trenger et sted å bo. Det er plass til mange i Hausmanns- og Elvebakken-kvartalene, sier Andersen.

 

Below news about another squataction in Oslo:

Aftenposten 30-8-99

Mer informasjon i Gateavisa

 

Protesterer mot riving av bygning

Naboer okkuperer bygård Et titalls naboer okkuperte i natt Saxegaardsgate 11 i Gamlebyen. Naboene har barrikadert seg i protest mot at gården skal rives.

ANDRÉAS ARNSETH

Ved 05-tiden i natt slo naboforeningen Stiftelsen Saxegaardsgates Venner til. De tok seg inn via en dør og okkuperte den 4200 kvadratmeter store bygningen. I morges var rundt 15 naboer på plass inne i bygningen, og de akter ikke å flytte på seg før planene om riving skrinlegges.

- Okkupasjon var eneste mulighet for å stanse riving. Vi har hørt rykter om at rivingen starter ganske snart, så derfor måtte vi handle raskt. Vi ønsker å bevare huset og pusse det opp, sier Gunnar Gram Franck i Stiftelsen Saxegaardsgates Venner.

Bydelshus
Det er ikke mer enn en uke siden naboene bestemte seg for en resolutt markering mot rivingen. De siste dagene har det vært hektisk planlegging med trykking av løpesedler og maling av bannere. Rett før solen sto opp i morges gikk de til aksjon.

Naboforeningen i Gamlebyen ønsker å skape et bydelshus i den store bygningen der de kan samle ulike aktiviteter. Oslo kommune, som eier bygget, og byantikvaren ønsker derimot rive i forbindelse med byggingen av middelalderparken i området. Ved å rive ned Saxegaardsgate 11 ønsker byantikvaren å restaurere ruinene etter Clemeskirken.

Beboerne i området og en rekke andre har i lengre tid protestert mot rivingen og vedtaket ble anket inn for Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Der ble anken avslått og det ble gitt grønt lys for riving.

Mange forslag
Husokkupantene mener det er fullt mulig å presentere både middelalderhistorie og kirkeruiner på en spennende måte uten å rive det gamle NSB-bygget.

- Den kulturen som utfolder seg i bydelen i dag er av like stor verdi som den som fantes her for 1000 år siden. Dessuten skal det bo folk i området her også i fremtiden. Det er viktig at dette ikke bare blir en attraksjon som turistene reiser raskt innom. Hvis dette bygget rives vil denne delen av byen kun bestå av murstein, sier Gunnar Gram Franck og Torgeir Stensrud.

De mener bygget kan huset en smie og et båtbyggeri for å ivareta gamle håndverkertradisjoner, samt at andre krefter i nabolaget kan bruke huset til bueskyting, aikido, birøkting og andre aktiviteter.

- Vi har foreløpig tatt huset i bruk, men ganske raskt vil vi begynne å gjøre rent der inne og så ta det i bruk til ulike aktiviteter. Først får vi se om vi får være i fred der, sier Gram Franck.

Må bæres ut
Stiftelsen Saxegaardsgates Venner håper på bred støtte rundt den håndfaste protesten mot riving. I ettermiddag arrangerer de en mønstring utenfor gården der de håper mange andre rivings-motstandere møter opp og viser støtte.

Men de ser ikke bort fra at kommunen står på sitt og bestemmer seg for å gå inn for å rive til tross for okkupasjonen. Da må de imidlertid fjerne okkupantene med makt.

- Dette er ingen voldelig markering, men vi ser ikke bort fra at politiet kommer til å bære oss ut, sier Gunnar Gram Franck.