Parool: Keizersgracht 326

New Message Reply About this list Date view Thread view Subject view Author view

From: DZS (dzs@dzs.xs4all.nl)
Date: 01/22/00


Is dit de nasleep van de Gouden Gabber?

---------------


Parool 22-01-2000

EEN GEVAARLIJKE SITUATIE OP DE KEIZERSGRACHT

Het slooppand Keizersgracht 326 blijkt niet alleen bouwvallig te
zijn, -eind december stortte het bijna in, het naburige Felix
Meritis werd tijdelijk ontruimd- het heeft nog een 'verborgen
gebrek'. Eigenaar, stichting Vita et Pax, zegt opgelicht te zijn
door verkoper en zijn advocaat.

TONNY HENDRIKSEN

Er blijkt ineens nog een huurder te zijn, R. Misset, die al sinds de
ontruiming in 1996 probeert zijn woonrecht in het pand terug te
krijgen," aldus stichtingsbestuurder C. van Assendelft van Wijck.
"Dat is ons voor de overdracht nooit verteld. Wij dachten het pand
zonder verplichtingen te hebben gekocht."

Vita et Pax wil het monumentale pand slopen en er vier nieuwe
appartementen realiseren. De stichting heeft daarvoor reeds een
vergunning van de gemeente gekregen. Tegen die bouwvergunning heeft
oud-huurder R. Misset bezwaar aangetekend en daarom mag er -tenzij de
bestuursrechter over vijf weken anders beslist- niet gesloopt worden.
Maar ondanks het schorsingsbesluit van de rechtbank is er in december
toch gesloopt, met als gevolg instortingsgevaar. Mede daardoor moest
toen de theaterzaal in Felix Meritis compleet worden ontruimd tijdens
een voorstelling van Freek de Jonge.

Oud-huurder Misset vecht al vier jaar voor woonruimte in het pand aan
de Keizersgracht. Hij zegt dat de ontruiming (in februari 1996) van zijn
woning destijds niet rechtmatig was, omdat het achterhuis -waar hijzelf
woonde- niet in het brandveiligheidsrapport was opgenomen. Sindsdien
probeert hij via bezwaarschriften zijn woonruimte in het pand terug te
krijgen.

Na de ontruiming is het pand al drie maal van eigenaar gewisseld. Het
is in de loop van 1996 gekocht door twee bedrijven, Ensuite BV en
L'Enfant BV, voor 350.000 gulden. Twee jaar later, op 17 maart 1998,
is het huis voor een bedrag van 375.000 gulden verkocht aan de
stichting Ex Occidente Lux. Weer anderhalf jaar later ging het
monumentale grachtenpand naar de stichting Vita et Pax. De koopprijs
was inmiddels met een kleine vier ton gestegen tot 770.000 gulden.

Directeur D. Kars van Ex Occidente Lux wil niet ingaan op
beschuldiging van Vita et Pax. "Ik had gewoon geen interesse meer
in dat pand. Ik wilde het gaan renoveren, maar wij vonden het
daarvoor te groot. Die zogenaamde huurder heeft er helemaal niks
mee te maken dat we het pand weer hebben verkocht."

Advocaat J. de Wit van Ex Occidente Lux noemt het 'opstandig' dat
Vita et Pax Kars en hemzelf oplichters noemt, omdat Van Assendelft
wel degelijk van de huurder zou hebben geweten. "De heer Van Assendelft
heeft nu problemen met de bouwvergunning gekregen en heeft nu
misschien spijt dat hij het pand gekocht heeft. Als hij op tijd
een advocaat had geregeld, dan had die hem kunnen vertellen dat
Misset de zaak (in januari 1999, tegen zijn uitzetting door de
gemeente, red.) heeft verloren in hoger beroep.

Het pand was dus wel vrij van huur. Dat wisten wij en dat wist ook
meneer Van Assendelft, want dat had de Kars hem voor de koop
verteld." De Wit zegt ten slotte dat Van Assendelft hem meerdere
malen heeft opgebeld, op 'zeer onsympathieke manier'. "Hij sprak
op agressieve toon, haast bedreigend. Meneer denkt namelijk dat
hij het wel redt met zijn geld, macht en vriendjes. Maar zo werkt
het niet."

Tijdens de rechtszitting vorige week, over de schorsing van de
bouwvergunning voor het pand, had de gedupeerde bestuurder van
Vita et Pax ook nog commentaar op de gemeente. "Mijn oren
bedriegen me als ik mevrouw Ellerman, juriste van de Dienst
Binnenstad, hoor praten over die ontruiming van 1996 en hoe er
al die jaren met meneer Misset is omgesprongen," zei hij tegen de
bestuursrechter.

Ellerman verklaarde dat het persoonlijke belang van Misset niet
opweegt tegen het monumentale belang van het grachtenpand en dat
de bouwwerkzaamheden daarom dringend moeten worden hervat. "De
huidige impasse is zeer slecht voor de staat van het monument,"
aldus de juriste.

Tot de uitspraak van de bestuursrechter mag er niets aan het
grachtenpand gebeuren. Volgens de gemeente is dat te zot voor
woorden.

"Er is een gevaarlijke situatie ontstaan op de Keizersgracht,"
zegt Ellerman. Er zou al een meisje gewond zijn geraakt; zij kreeg
stof dat uit het pand waaide, in haar oog. Ellerman beklaagde zich
tijdens de zitting dat er zelfs geen beschermend zeil kon worden
aangebracht zolang de bouwvergunning is geschorst. Dat zeil heeft
de eigenaar deze week toch laten aanbrengen. Met toestemming van
de gemeente.

---

---------------------------------------------------------------------
Voor afmelden, e-mail kraken-post-unsubscribe@dvxs.nl
Voor overige commando's, e-mail kraken-post-help@dvxs.nl


New Message Reply About this list Date view Thread view Subject view Author view

This archive was generated by hypermail 2b29 : 01/22/00 CET