Aankondiging debat Keerpunt Vrijplaatsen

New Message Reply About this list Date view Thread view Subject view Author view

From: Entrepotdok / Kalenderpanden (entrepot@dds.nl)
Date: 03/07/00


>
>
KEERPUNT VRIJPLAATS 
>een debat voor een veelzijdig Amsterdam
>
>Door de directe dreiging de Kalenderpanden aan het Entrepotdok te 
>ontruimen staat Amsterdam op het punt weer een culturele 
>broedplaatsen/vrijplaatsen te verliezen. Al ruim drie jaar wordt er in 
>de Kalenderpanden door 15 mensen gewoond en zijn er tal van 
>werkplaatsen en ateliers. Naast wonen en werken heeft het pand 
>ook een publieke functie. Er is iedere week een gevarieerd 
>programma voor diverse culturele en politieke manifestaties. Deze 
>mengeling van woon/werk en publieke functies bepaalt voor een 
>groot deel de waarde van een vrijplaats. Doordat in het hart van de 
>stad de laatste jaren vele van deze vrijplaatsen (de Silo, het  
>Vrieshuis, etc) verloren zijn gegaan, lijkt er in Amsterdam een 
>eendimensionale ontwikkeling plaats te vinden. Terwijl vanuit de 
>Amsterdamse politiek verschillende signalen zijn gegeven waarbij 
>de functie van deze vrijplaatsen voor Amsterdam erkend wordt.
>
>Het debat zal zich niet concentreren op de ontruiming van de  
>Kalenderpanden, maar zal ingaan op de leefbaarheid van de stad. 
>De vrijplaatsen zijn een concrete uitdrukking van deze leefbaarheid. 
>Welke rol spelen vrijplaatsen in de hedendaagse stedelijke  
>beleving? Welke ontwikkelingen bepalen het succes en hoe 
>kunnen vrijplaatsen in het maatschappelijke krachtenveld  
>overleven? Hoe valt het proces van verdwijning van stedelijke 
>culturele diversiteit om te keren? 
>
>De diversiteit van de sprekers zal invulling geven aan een breder  
>maatschappelijk debat. Hein de Haan is stedenbouwkundige TU 
>Delft en heeft in 'Crash Club' concrete aanbevelingen voor 
>woonwerkpanden. Hessel Dokkum is een van de initiatiefnemers 
>van 't Gilde van Woonwerkpanden. Tinneke Reinders doceert aan 
>de Rietveld Academie en schrijft momenteel een proefschrift over 
>kunstenaarsinitiatieven. Geert Mak heeft als schrijver - en sinds 
>kort ook als hoogleraar - een visie op de stedelijke ontwikkeling
>van Amsterdam. Jos Gadet, werkzaam bij de Dienst Ruimtelijke 
>Ordening, is gepromoveerd op het thema vrijetijdsgedrag en 
>publieke/private ontmoetingsplekken. Fer Felder (o.v.) heeft namens
>Woningbouwvereniging Het Oosten zitting in de klankbordgroep van 
>de Ambtelijke Projectgroep Broedplaatsen. Tevens zal een 
>gemeenteraadslid aan het gesprek deelnemen. De discussie in
>gespreksvorm zal worden voorgezeten door Sandra Rottenberg, 
>werkzaam bij politiek cultureel centrum De Balie.
>DEBAT
>9 MAART om 20:00 uur 
>KALENDERPANDEN AAN HET ENTREPOTDOK 98
>
>De avond zal naast het debat ook enkele performances van 
>kunstenaars bevatten. Hiermee willen de organisatoren, vrijzinnig 
>cultureel podium De Schijnbeweging, de functie van de 
>Kalenderpanden als laagdrempelige ontmoetingsplaats  
>benadrukken. 
>
>Organisatie De Schijnbeweging
>
>
>Voor informatie over het debat: bali.2@hetnet.nl,
>over de Kalenderpanden: http://www.squat.net/entrepotdok/
>de kalenderpanden
>entrepotdok 93-98
>am*dam
>nl
>++31.(0)20.6220947
>
>
de kalenderpanden
entrepotdok 93-98
am*dam
nl
++31.(0)20.6220947


---------------------------------------------------------------------
Voor afmelden, e-mail kraken-post-unsubscribe@dvxs.nl
Voor overige commando's, e-mail kraken-post-help@dvxs.nl


New Message Reply About this list Date view Thread view Subject view Author view

This archive was generated by hypermail 2b29 : 03/07/00 CET