Documentlocatie i.v.m. hyperlinken

Kraken-post:
bericht van sikes@squat.net


[kraken] [am*dam] oprotbrief pretorius 28!

Auteur: Sikes <sikes@squat.net>
Datum: 15 mrt 2004 14:53 uur

HAI

op 12 maart 2004, drie jaar 1 maand en 1 dag na de kraak hebben wij, de
bewoners van de Pretoriusstraat 28 de onderstaande oprotbrief ontvangen.
vanzelfsprekend zijn we niet erg onder de indruk, ook omdat er van een
bouwvergunning zoals in de brief vermeld geen sprake is. niettemin
kunnen dat soort 'rooktekens' aan de horizon wel degelijk groter ongemak
aankondigen. ter instemming voor toekomstige confrontaties hieronder een
samenvatting van wat er met ons pand aan der hand is

Sinds 1996 was eigenaar McCarthy, schuilend achter verschillenen BVtjes
bezig de reguliere huurders eruit te werken, in 1998 was de laatse ervan
vertrokken. de renovatiewerkzamheden die toen de reden voor de
uitplaatsing waren zijn nooit van start gegaan. echter is het pand als
slaapaddress voor zwartwerkers gebruikt, en wie weet voor wat nog alles

op 11 februari 2001 hebben wij de 1e en de 3e verdieping en zolder van de
pretoriusstraat 28 gekraakt.Toen wij het pand hebben betrokken lekte het
dak, de zolder en de derde verdieping was door duiven bewoond en de
tweede verdieping door een bijna uitgeprocedeerde asylzoeker in gebruik
die voor de eigenaar voor voedsel en onderdak 60 tot 70 uur per week
mocht werken. Na de kraak kwam er meteen een knokploeg erop af die door
de solidariteit van andere krakers kon worden afgeslagen.3 dagen na de
kraak is de zolder door ons eigen schuld door de eigenaar teruggepakt.

Eind augustus 2001 beslot de eigenaar de bewoner van 2 hoog op straat te
laten zetten. omdat wonen een recht is hebben wij ons best gedaan om de
bewoner te helpen. Dit munte uit in nog een knokploeg, die zich zo dom
gedroeg dat dat bijna alle leden werden opgepakt. het verhaal was
breed in de pers omdat de knokploeg met hun dronken koppen met de ME
op de vuist ging en meubels uit de raam van 2 hoog gooiden. ook
het stadsdeel was 'not amused' zodra we het verhaal met de
achtergronden in de deelraad hebben laten horen.

De bewoner van 2 hoog is door het gebeuren zijn woning helaas kwijt,
maar wie na ham daar kwaam wonen had geen beter lot. Sinds die tijd
hebben er zeker 10 verschillene mensen gewoond met een vergelijkbaar
verhaal.

In 2002 is er een nep-bouwvergunning aangevraagd en door het stadsdeel
afgewezen, nadat de antecedenten van de eigenaar nadrukkelijk publiek
zijn toegelicht.

de verkopen indetussentijd gingen in druk tempo door, sinds wij er wonen
heeft het pand al weer de vierde 'nieuwe' eigenaar, uiteraard altijd
weer dezelfde onder een ander bvtje of naam. ook de waardestijging is
indrukwekkend: McCarthy heeft het pand in 1996 voor 80.000 euro gekocht,
op de laatste koopakte staat 245.000

op 11 februari 2003, precies 2 jaar na de eerste kraak is de zolder door
ons teruggepakt nadat de bewoner is vertrokken. gezien de omstandigheden
en het millitante optreden van krakers uit de hele stad had de
hermandaad geen zin zich er verder mee te bemoeien.

begin februari 2004 heeft hypotheekgever RABO nadat de eigenaars niets
meer betaalden besloten het pand te laten veilen. enkele dagen voor het
pand in het veilingsboek te staan moest komen is het alweer verkocht,
deze keer aan de heer McCarthy himzelf onder zijn eigen naam. en omdat
er veel dommen zijn heeft hij ook weer een hypotheek , deze keer voor
ruim 500.000 euro!

UITERAARD GAAN WIJ NIET VRIJWILLIG VERTREKKEN, NU NIET EN OOK NIET OVER
3 WEKEN!

in de pretoriusstraat 28 komen er sociale huurwoningen en een solidair
economisch projekt op de begane grond

OF EEN VETTE REL EN EEN BESMET PAND!

zo of zo binnenkort meer

kijk ook op http://squat.net/ps28 voor alle propaganda en pers tot
einde 2001

kizziz
IAH

<oprotbrief>

Geachte dames en heren,

Tot mijn wendde zich de eigenaar van het pand aan de Pretoriusstraat 28
te weten de heer Mc Carthy met het verzoek haar belangen te behartigen.

Cliente is eigenaar van het pand dat u kraakt. U verblijft daar zonder
recht of titel. Client wenst over te gaan tot renovatie van het pand.
Daatoe is reeds een bouwvergunning afgegeven, overeenstemming bereikt
met een aanemeren een planning gemaakt, die aanvangt op 20 april 2004
aanstaande.

Cliente heeft een spoedeisend belang bij het laten doorgaan van de
renovatie op korte termijn, juist ook vanwegen de toestand van de
onroerende zaak. derhalve verzoekt client u vriendelijk - en sommert u
voor zover vereist - binnen zeven dagen na heden aan te geven of u
bereid bent het pand binnen drie weken vrijwillig leeg op te leveren.
Wenst u dat niet, dal zal cliente zich tot de rechter moeten wenden.

Client houdt u in ieder geval persoonlijk en hoofdelijk voor alle schade
als gevolg van een procedure. Mocht uw vragen hebben of overleg wenst te
voeren dan kunt u mij bellen.

Client behoudt zich het recht voor deze brief in een procedure te
overleggen.

Hoogachtend

</oprotbrief>

--------------------------------------------------------------
 Afmelden, e-mail: kraken-post-unsubscribe@dvxs.nl
 Opnieuw aanmelden: kraken-post-subscribe@dvxs.nl
 Faq: kraken-post-faq@dvxs.nl
 Website: http://krakenpost.nl
 [15 Mar 14:00u]: 261 abonnees + 246 niet-abonnees
--------------------------------------------------------------
 
ontvangsttijd Mon Mar 15 13:53:39 2004


Documentlocatie

Dit document staat op krakenpost.nl
voor de huidige en 11 maanden
het origineel blijft op skwot.dvxs.nl:
http://dvxs.nl/~skwot/{jaar}/{maand}/{nnnn}.html
 
kop