Documentlocatie i.v.m. hyperlinken

Kraken-post:
bericht van ouwesiem@squat.net


[kraken] Beruchte huisjesmelker kwam naar aan zijn eind

Auteur: <ouwesiem@squat.net>
Datum: 19 apr 2007 18:24 uur

Beruchte huisjesmelker kwam naar aan zijn eind ; een van de eerste
bedreigden in het onroerend goed

TON DAMEN

Amsterdam - Op vrijdag 18 januari 1974, om 19.29 uur, krijgt de politie de
melding dat er iemand in de garage van Tabak aan de Spuistraat ligt te
gillen.Het blijkt Hendrik Tabak (73) zelf te zijn, destijds de bekendste
huisjesmelker van Amsterdam. Hij was neergeslagen door geldrovers, die er
met een buit van drieduizend gulden vandoor waren gegaan.

Tabak lag, schreef De Haagse Post enkele maanden later in een portret,
deerlijk toegetakeld, gefrommeld tussen een paar auto's. Hij wordt
opgelapt in het ziekenhuis, maar overlijdt een week later alsnog, als
gevolg van de emoties.

Het was kennelijk geen afrekening in het criminele milieu, maar Tabak gold
wel al als een van de eerste vastgoedondernemers die herhaaldelijk werden
geconfronteerd met bedreigingen en afpersingen.

Tabak was in Amsterdam actief als autohandelaar, garagehouder, eigenaar
van een groentecentrale, en huizenexploitant. Hoewel hij zich met veel
mistige zaken en details bezighield, was hij absoluut niet alleen maar een
kleine scharrelaar.

Volgens sommigen was hij een groot zakenman, die destijds Maurits Caranza
'in zijn zak' had. Ooit stonden in het kadaster 118 panden en 800 woningen
op zijn naam. Hij woonde in een luxueuze bungalow aan de Zuidelijke
Wandelweg, waar hij elke dag tegen vijf uit 's ochtends uit de veren was.

Vanuit een van zijn garages in de Spuistraat verkocht hij verder van alles
en nog wat, tot zekeringen en bougies aan toe. Maar hij liet ook in de
Marnixstraat een gigantische parkeergarage bouwen, het fiasco Europarking,
voor zeshonderd tot duizend auto's.

Tabak kwam in de jaren zeventig ongewild in de publiciteit toen
oud-burgemeester Ed van Thijn, destijds als Kamerlid, de strijd aanbond
met 'malafide woningbureaus'. Daartoe behoorde, zei hij, ook 'huiseigenaar
T'. In die jaren werd de Spuistraat door Amsterdammers ook wel de
Tabakstraat genoemd.

Zijn naam viel ook in verband met de oprichting van de Vereniging tot
Bescherming van het Particuliere Bezit in 1971, die een knokploeg bleek te
zijn.

Tabak werd 19 juni 1900 geboren in Amsterdam. Zijn opleiding bestond
volgens ingewijden uit de spreekwoordelijke drie jaar lagere school. Op
twaalfjarige leeftijd werd hij door zijn vader naar Haarlem gezonden met
een fruitkar. Hij mocht pas terugkomen als hij los was. Tot de oorlog was
hij werkzaam in de groentehandel.

Op 31 juli 1945 werd Tabak, verdacht van collaboratie, gearresteerd, en
een jaar later door het Amsterdams Tribunaal berecht. Hij werd later om
gezondheidsredenen vervroegd vrijgelaten. Oud-medegevangenen en ex-NSB'ers
kwamen na de oorlog bij Tabak werken. Onder hen bevond zich de in Berlijn
geboren Pruisische landedelman Freiherr Heinrich Karl von Blaschke.

Na de oorlog kocht Tabak een groot aantal panden in de Spuistraat. Door de
jaren heen was hij vele malen voor de rechter gedaagd, waarbij hem
oplichting werd verweten. Hij verkocht schadeauto's zonder te zeggen dat
het om schadeauto's ging. Ook slaagde Tabak er in met werkelijk iedereen
ruzie te krijgen, tot zijn trouwste medewerkers en Ford Nederland, waarvan
hij dealer was, aan toe. Zijn lijfspreuk: 'Vertrouwen is mooi, wantrouwen
is beter'.

Aan het einde van zijn leven werd hij nog tot een gevangenisstraf van twee
weken veroordeeld wegens het oplichten van huurders. Zo ver kwam het niet,
doordat hij voortijdig overleed.

Hendrik Tabak.

Parool 19-04-2007

--------------------------------------------------------------
 Afmelden, e-mail: kraken-post-unsubscribe@dvxs.nl
 Opnieuw aanmelden: kraken-post-subscribe@dvxs.nl
 Online Archief: http://www.krakenpost.nl/archief
 [19 Apr 18:00u]: 259 abonnees + 415 niet-abonnees
--------------------------------------------------------------
 
ontvangsttijd Thu Apr 19 16:25:09 2007


Documentlocatie

Dit document staat op krakenpost.nl
voor de huidige en 11 maanden
het origineel blijft op skwot.dvxs.nl:
http://dvxs.nl/~skwot/{jaar}/{maand}/{nnnn}.html
 
kop