Kraken-post: Soli-oproep Pretoriusstraat

Soli-oproep Pretoriusstraat

----------------------------------------------

 Stuur Bericht   Over de lijst  Datum-lijn   Reactie-lijn   Onderwerp-lijn   Auteur-lijn   Hoofdmenu 
 

From: Sikes (sikes@squat.net)
Date: 28 Aug 2001 22:25 uur


HAI

cameraden,

vandaag heeft de huiseigenaar van de pretoriusstraat 28 probeert de
huurder(anti-kraker) van de tweede (niet gekraakte) verdieping met behulp
van een knok-verhuisploeg zijn woning uit te zetten. Door ons inzet kon
dat gedeeltelijk worden voorkomen. De huisvrede van ons buurman is niet
helemal hersteld want (naar overleeg met de smeris) is er tegen zijn wil
bepaald dat hij een van de knokploegleden(!) als medebewoner te
accepteren. Deze 'medebewoner' is ook voor ons dermate bedreigend dat wij
hiermee om steunbetuiging in voor van een bezettingsploeg en heel veel
bezoek moeten vragen.

deze (halferuitgezette) buurman had een paar weken eerder aan ons (krakers
1 en 3 hoog) gevraagd om hem te helpen omdat de huiseigenaar hem met
uitzetting bedreigd. Wij zijn met hem naar het huurteam gewest, zijn
situatie is als volgt:

Hij woont sinds ruim drie jaar alleen op 2 hoog en staat daar
ingeschreven. De huurcontract is op naam van een andere vent , die een
winkel op pretoriustraat 30 heeft (het pand daarnast) die daar nooit heeft
gewoont. Hij is uiteraard een vriendje-medewerker van de huisbaas.Ons
buurman heeft een huurcontract voor 3 hoog (gekraakte verdieping!)
afgesloten 3 weken na de kraak. Feitelijk is hij 3 jaar geleden gevraagd
om hier te wonen om kraak te voorkomen. en heeft op 2 hoog zijn intrek
genomen omdat die verdieping in het beste staat in het hele pand was.

Op grond van de genoemde contract-constructie heeft de sm eris besloten in
eerste instantie de hoofdhurder in zijn gelijk te stellen , ons buurman
heeft 1,5 maanden oprot termijn gekregen eren moet accepteren dat de
hoofdhuurder , in samenwerking met de eigenaar nog een tweede bewoner
derin te zetten. deeze tweede bewoner is , als eerder vermeld, een
knokploeg achtige type met twee grote honden.

daarbij is ons nog verteld dat de Ovj een uitspraak over 429 heeft gedaan
, seven maanden na de kraak. In deze context is het niet duidelijk hoe de
smeris gaan reageren als zij (de huiseigenaar en zijn vriendjes) ons op te
zeflde maneer uit de woning proberen te trappen. Daarop zitten wij
uiteraard niet te wachten.

KOMT ONS DUS ALLEN BEZOEKEN, BLIJF EEN PAAR UURTJES!

wij hebben een internetaansluiting, warm water en zo voort. wees niet bang
het is hier wel gezellig.

Tel Num 4634380
Pretoriusstraat 28 1+3 Transvaalbuurt/OOOst AM*DAM

kizziz

IAH

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: kraken-post-unsubscribe@dvxs.nl
For additional commands, e-mail: kraken-post-help@dvxs.nl


Archief gemaakt met Hypermail

TOP VAN DOCUMENT