terug index vakgroep volgende
Inleiding

Solidaire economie, een duurzame samenleving, maatschappelijke verantwoordelijkheid. Begrippen die vanzelf- sprekend zouden moeten zijn in onze maatschappij. Dezogenaamde tweedeling in onze samenleving laat echter nog steeds zien dat we niet in suat zijn grote groepen mensen een acceptabel, veilig en verzorgd bestaan te bieden. Het sociale gebouw sluit velen buiten. Wie uitgesloten, vervreemd, dissident of anders is, komt moe Jijk binnen. Of het nu uit hen zelf voortkomt of niet, duidelijk is dat in hen de onmacht van onze samenleving zich manifesteert. In het economisch proces zien we deze uitsluiting eveneens terug. Veel mensen trekken zich dit aan. Zij zetten hun zorg om in activiteiten gericht op het bestrijden van deze uitsluiting. Ook bij moderne, vooruitstrevende ondernemers spelen steeds vaker sociale, ecologische en ethische overwegingen een rol bij de bedrijfsvoering. Zij dragen, samen met particulieren en non-profitorganisaties, hun medeverantwoordelijkheid vooc de huidige en toekomstige samenleving. Solidaire economie gaat verder.
Wat deze economie inhoudt en hoe ze tot stand komt, daar gaat deze brochure over. Solidaire economie, ze is nodig voor een rechtvaardiger samenleving, dat staat voorop. Ze ontstaat niet zomaar. Dat ze weerklank vindt, moge blijken uit een veelheid aan initiatieven op het gebied van kleine ambachten, kunst en cultuur, wonen, scholing en vorming en noem maar op. Initiatieven en ondernemingen die iets anders willen dan het louter najagen van winst; die er ook zijn voor anderen en gericht zijn op welzijn of een maatschappelijk doel.

Over deze economie, de idee en de weg ernaartoe valt veel te zeggen. Belangrijk is dat solidaire economie iedereen aan gaat, niemand uitsluit. Er zijn verschillende mogelijkheden om hieraan bij te dragen, deel te nemen of mee te bouwen. Niet aileen staan de 'Drie stappen...' voor de gefaseerde ontwikkeling naar een solidaire economie, maar ook voor de drie verschillende, elkaar ondersteunende 'instap'punten.

De brochure staat voor een initiatiefrijk en bevlogen proces van ruim 25 jaar waarbij mensen aan de samenleving en haar economie vorm en inhoud, ondersteuning en richting hebben gegeven. Maar bovenal is het een verhaal waarin alles ertoe doet en iedereen meetelt.

terug index vakgroep volgende