\ 3 stappen naar een solidaire ecomomie

3 stappen naar een solidaire economie


[squat!net] archive


Link naar vereniging solidairinhoud

 • Woord vooraf
 • Inleiding
 • Een nieuw perspektief
 • Dialoog en struktuur; vereniging Solidair en Respons CV
 • Solidaire ekonomie, dat werkt net even anders
 • Een tiental kenmerken van de solidaire praktijk
 • Stap 1: Bijdragen; het ana maria fonds
 • Stap 2: Deelnemen aan het solidair-economisch model
 • Stap 2, kader
 • Stap 3: Federatie van Bouwers, het verfijnen van instrumenten
 • Voorbeelden van projecten; wie geen toekomst heeft, creeert er een
 • Samenwerking met lokale overheden en bedrijven
 • Nationale en internationale ontwikkelingen en samenwerking
 • Een uitnodiging voor de toekomst
 • Bijlage: Lijst van bedrijven en initiatieven

 • inhoudsopgaveinleiding
  Woord vooraf  De tekst die hierbij wordt aangeboden is een concepttekst. In deze tekst wordt een structuur geschetst van een organisatie met veel ingangen op het terrein van de solidaire economie.

  Op basis van de ervaring opgedaan binnen de VAKgroep is er binnen deze organisatie een drietal jaren lang nagedacht over de manier waarop een solidair-economische structuur vormgegeven kan worden. Dit gebeurt onder de werktitel "Solidaire economie, samenwerkingsmodel voor de 21e eeuw".

  Vereniging de VAKgroep (Verenigde Arbeids Kollektieven) viert dit jaar (1999) haar 25-jarig bestaan. Een dertigtal jaren terug is deze begonnen als een informeel verband van initiatieven. In I974 is de eerste rechtspersoon gevormd (vereniging de Keerkring met een centrale werkgroep van autonome initiatieven). In 1984 vond wederom een ingrijpende hervorming plaats en werden er een paar centrale stichtingen opgericht. De naam VAKgroep werd toen de titel waaronder het samenwerkingsverband uitgroeide tot een dertigtal organisaties. In de jaren negentig ontstond opnieuw de behoefte de organisatie en de totale opzet grondig te wijzigen. In die tijd ontstond in Nijmegen Het Verband, een zusterorganisatie van de VAKgroep, waarmee intensief wordt samengewerkt. Tezamen vormen de twee organisaties samenwerkingsverbanden van in totaal een kleine veertig organisaties. Deze kennen hun interne wel en wee, tegenvallers en kansen, grenzen aan en mogelijkheden van hoe solidair men kan en wil zijn.

  In de tijd van hun bestaan zijn deze organisaties nooit, op welke wijze dan ook, publicitair naar buiten getreden. Het was ze duidelijk dat je eerst maar eens moet bewijzen dat je iets waarmaakt van wat je voorstaat. Ondanks dit optreden in een betrekkelijke anonimiteit wist men deze organisaties toch te vinden als er ondersteuning of begeleiding nodig was.

  Na vijfentwintig jaar is dan het moment gekomen om wei voor het voetlicht te treden. Dit gebeurt dan met het naar buiten brengen van een vernieuwd concept van organisatie. Tegelijkertijd worden andere en nieuwe initiatieven, particulieren en bedrijven uitgenodigd om zich op de in de structuur aangeboden niveaus te verbinden aan het concept van de solidaire economie.

  Gedurende een half jaar wordt dit voorstel van organisatie in de wereld gezet en aan een zo breed mogelijk publiek gepresenreerd. In die tijd zullen de verschillende binnen de VAKgroep en Het Verband georganiseerde initiatieven en personen zich orienteren op de keuzen die zij binnen deze structuur willen maken.

  Waar in de tekst sprake is van de Federatie van Bouwers wordt ook de VAKgroep/hetVerband nieuwe stijl bedoeld. Daarin is een voorschot genomen op de besluitvorming binnen deze organisaties. Het is daarbij zeer wel mogelijk dat er voor de in de tekst omschreven 'stap 3' een nieuwe naam zal verschijnen. Het is mogelijk dat in het komende half jaar de naam VAKgroep helemaal verdwijnt en tot de geschiedenis zal behoren. Het proces van besluitvorming binnen de VAKgroep en Het Verband zal daar uitsluitsel over geven.

  De agenda voor het komende half jaar ziet er als volgt uit:
 • 1. Donderdag 30 september tot en met zondag 3 oktober bespreking van het model tijdens de Internationale bijeenkomst van samenwerkende federaties in Verden, Duitsland.
 • 2. Zaterdag 16 oktober Presentatie van het Fonds Toegevoegde Waarde binnen het ana maria fonds in de Balie te Amsterdam. Dit doet vereniging Solidair tezamen met Triodos Bank aan lokale overheden, bedrijven en doelgroepen.
 • 3. Zondag 24 oktober bespreking van de structuur tijdens de Jaarlijkse VAKgroepvergadering.
 • 4. Zaterdag 20 november, 's middags overleg en presentaties, 's avonds een groot feest ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de VAKgroep. Hiervoor worden potentiele deelnemers aan stap 2 uit het concept uitgenodigd.
 • 5. In februari /maart komen er besluitvormende overleggen binnen de VAKgroep, Het Verband, binnen de groep deelnemers aan stap 2 die zich hebben gemeld en op internationaal niveau.
 • 6. Zaterdag 18 maart vindt er in Utrecht een afsluitende Internationale conferentie plaats. Tijdens deze conferentie zal de gehele structuur zoals die in de concepttekst wordt gepresenteerd er ook staan, in zoverre dit op onderdelen nog niet het geval is. Bij die gelegenheid wordt de definitieve brochure gepresenteerd waarvan hier nu de concepttekst ligt.

  Deze concepttekst wordt gedurende het komende half jaar aangeboden aan iedereen die geinteresseerd is in wat we aan organisatievormen aan het opbouwen zijn. Wie dat wil kan op details daar nog inbreng in krijgen. Tegelijkertijd is het voor iedereen een uitnodiging bij voorbaat om zich mede te verbinden aan de mogelijkheden die de geschetste structuur biedt.

  De voorbereidingsgroep,
  Kees Brinkman, Nils Buis, Wienand van Dijk, Paul Dijkstra, Stuart Field, Jan van Herp, Sonja Knottnerus, Paul de Ridder, Gijs van der Woude

  inhoudsopgave inleiding

  Naar Archiefindex
  Naar Hoofdpagina