Als de kraak gelukt is: Hoofdstuk 3 - PRAKTISCHE TIPS
Links Hoog Rechts

Hoofdstuk 3

PRAKTISCHE TIPS


In dit stuk zullen wat zaken aan de orde komen die handig zijn bij de aanvang van het leefbaar maken van je pas gekraakte pand. Ook komen tips aan de orde over hoe je zoveel mogelijk informatie over de eigenaresse van het pand en over het pand zelf kunt achterhalen.

ELEKTRA, GAS EN STADSVERWARMING

'In geval van afkeuring zal je de
elektra zelf aan moeten leggen'
[foto: Sijmen Hendriks]

Als je een pand gekraakt hebt is vaak de elektriciteit afgesloten. Soms is er dan geen meter meer en/of de hoofdstop is uit de hoofdstoppenkast gedraaid. Het is ook mogelijk dat de stroom zelfs op straat is afgesloten en binnen alles is weggesloopt. Deze situatie komt vaak voor bij slooppanden.

Om je pand snel leefbaar te maken is het van belang zo snel mogelijk elektriciteit aan te vragen bij het Gemeentelijk Energie Bedrijf (tegenwoordig REMU genaamd). Het is het beste dat op iemands anders haar naam te doen die aantoonbaar ergens anders woont (in verband met anoniem blijven) en ervoor te zorgen dat de REMU er niet echter komt dat het pand gekraakt is (ze willen dan meestal een borg hebben, die soms wel 500 gulden is). Officieel mogen ze echter helemaal geen borg vragen. De rekening kan wel gewoon naar het adres van je pand komen. De REMU is verplicht om te leveren vanwege een gezondheidsverordening. Ze kunnen bij een slooppand waar de electriciteit op straat is afgesloten wel behoorlijk moeilijk gaan doen. Omdat het bij slooppanden vaak om een tijdelijke aansluiting gaat willen ze dat de aanvraagster zelf de aansluitkosten betaald. Deze kosten lopen in de honderden guldens. Dat is veel geld en het valt in dat soort situaties dan ook te overwegen om de elektriciteit door te trekken via de buren. In geval van afkeuring zal je de elektra zelf aan moeten leggen of laten leggen en dan moet het goedgekeurd worden door een erkent installateuse. Als je het zelf aan wilt leggen zijn er genoeg mensen die daar verstand van hebben en die je willen helpen. Je kunt ook de elektra zelf aansluiten als deze alleen binnen is afgesloten, maar dat is wel strafbaar. Natuurlijk kan de stroom ook gewoon nog aangesloten zijn. In dat geval is het belangrijk om de meterstand te noteren om te voorkomen dat er later, als je officieel elektriciteit hebt, teveel betaald moet warden voor de beginperiode.

WATER

Water is misschien nog wel belangrijker om te hebben dan elektriciteit. Denk bijvoorbeeld aan brand en hygiene. Net als bij elektriciteit is het Waterleidingsbedrijf Midden-Nederland verplicht om te leveren vanwege een gezondheidsverordening. Zij kunnen nogal moelijk doen als het om een tijdelijke eansluiting gaat (korter dan 5 jaar) en op straat is afgesloten. Om toch een aansluiting te krijgen moet je dan zelf de aansluitkosten betalen: ongeveer 1000 gulden. Ook dan valt er over te denken om het water via de buren door te trekken. Is er wel water, en zit er een meter, noteer dan ook de meterstand. Ook het WMN wil een borg hebben. Deze borg varieert tussen de 50 en 100 gulden. De mensen van zowel de REMU als het WMN hoef je niet in je huis binnen te laten als ze daarom vragen. Doe dat dan ook niet als je daar geen zin in hebt.

TELEFOON

Het is bijzonder handig om telefoon te hebben. Niet alleen om al je vrienden en vriendinnen makkelijk te kunnen bereiken, maar ook als er knokploegdreiging bestaat. Een telefoonaansluiting kost ongeveer 200 gulden en is een eenmalige uitgave. Het slimst is om een geheim nummer te nemen. Officieel kan de eigenaresse zo niet aan je naam komen.

DE EIGENARESSE

Het is van belang om in verband met bijvoorbeeld processen zo veel mogelijk over de achtergrond van de eigenaresse te weten. Er zijn verschillende instanties en organisaties waar deze informatie valt te achterhalen.

Kadaster: bij het kadaster kun je tegen betaling koopaktes van je pand inzien. Zo kun je te weten komen wie er allemaal eigenaresse van je pand zijn geweest en wat zij voor het pand betaald hebben. Ook is er bij het kadaster een hypotheekregister waarin je kunt zien wie eventuele geldschietsters van de eigenaresse zijn.

Kamer van Koophandel: bij de KvK kun je informatie krijgen over BV's, NV's en stichtingen. Als de eigenaresse van je pand bijvoorbeeld een BV is, kun je daar achterhalen wie de direktrice en de verdere bestuursleden zijn, wat hun doelstellingen zijn etc. Je krijgt dan inzage in het handelsregister. Je kunt dan ook zien hoe ze er financieel voorstaan. Dit alles is gratis.

SPOK: het Spekulanten Onderzoeks Kollektief houdt zich bezig met het verzamelen van informatie over huiseigenaresses, spekulantes, banken en andere dubieuze clubs die zich inlaten met onroerend goed. Deze informatie kan je opvragen. Het Spok zit overigens wel in A'dam. (zie adressenlijst)

Er zijn natuurlijk meer plaatsen waar je eventueel informatie kunt krijgen, bijvoorbeeld het kraakspreekuur, buurtbewoonsters, etc.

JE PAND EN EVENTUELE PLANNEN

Om gegevens van je pand te krijgen en om te achterhalen of er ook plannen zijn, kun je meestal het best bij de gemeente uitzoeken. Er zijn verschillende gemeentelijke diensten en afdelingen die gegevens over je pand bijhouden.

Woningkarthotheek: zij houden bij wat voor bestemming een pand heeft: bedrijfsruimte of woonruimte. Verder hebben ze vaak plattegronden van panden.

Bouw- en Woningtoezicht: zij gaan o.a. over het verlenen van verbouw en sloopvergunningen. Bij hen kun je achterhalen of deze zijn aangevraagd voor jouw pand. Ze houden zich bezig met aanschrijvingen (achterstallig onderhoud) en subsidies voor woningverbetering. Bouwburo's hebben ook vaak informatie over je pand.

Wijkburo: het wijkburo is een gemeentelijke instelling die je kan zien als een vertegenwoordiging van de gemeente in je buurt. Er is daar een hoop informatie to halen over sloop- renovatie- en bouwplannen in de buurt. Het ligt vaak aan de sympathie voor de situatie of ze je veel of weinig willen vertellen.

Monumentenzorg: Zij hebben een overzicht van monumentale panden. Is jouw pand monumentaal, dan mag de eigeneresse niet zonder meer slopen. Je kan ook proberen je pand op de monumentenlijst te krijgen. Dit is wel moeilijk. Stichting Oud Catharijne (STOC) heeft ook veel informatie over panden in de binnenstad.

POSTADRES

Als je in Utrecht woont, moet je bij diverse instanties ingeschreven staan. Nou is dit niet slim om dat op het adres van je gekraakte pandje te doen. Want dan kun je bijvoorbeeld een krakerskorting krijgen van de Sociale Dienst (mocht je genieten van de staatsruif). En nog een woningdelerskorting er boven op.

Daarnaast kan het voor een eigenaresse een peuleschilletje zijn om bij het bevolkingsregister je identiteit te achterhalen. Wat je dus nodig hebt is een postadres.
Het is niet makkelijk om zo'n adres te vinden. Al jarenlang is er een chronisch tekort. Maar als je veel rondvraagt bij vriendinnen en kennissen, dan lukt het op een gegeven moment wel. Het beste is een waterdicht postadres, d.w.z. dat je een kontrakt hebt. Zo'n kontrakt kun je halen bij de stichting Jongerenhuisvesting Utrecht. En maak altijd goede afspraken met je medebewoonsters . Want het wil nog wel eens gebeuren dat er iemand van de Sociale Dienst langskomt en dan te horen krijgt dat je daar helemaal niet woont. Zorg er ook voor dat je regelmatig je post ophaalt, zeker als het belangrijke post is. En geef nooit op dat je telefoon hebt.

Links Hoog Rechts