[squat!net] archiv

Als de kraak gelukt is


Utrecht, voorjaar 1992

Voorkant

Colofon

Dit is een uitgave van het Kraakspreekuur Centrum. Voor reakties, informatie en tips zijn we elke dinsdag bereikbaar 17.00 tot 18.00 uur. Telefonisch onder nummer (030-)314590. Live in het ACU, Voorstraat 71 te Utrecht. Schrijven kan ook: Kraakspreekuur, p/a de Kargedoor, Oudegracht 36 te Utrecht.

Dit boekje is bedacht, geschreven en gemaakt door Edo, Elline, Ilja, Joost, Karel, Norp en Renske. De lay-out is verzorgd door Dick van Doom van Layout Kollektief S&I. De foto's zijn gemaakt door Sijmen Hendriks, Renske Des, Kadir van Lohuizen en Rop. De foto's omslag zijn van Sijmen Hendriks.

Alles van deze uitgave mag gebruikt worden door derden zonder toestemming van wie dan ook.


woord vooraf

Dit boekje is bedoeld als handleiding voor kraaksters, die in het versgekraakte pandje zitten en denken: Wat nu? Een pand kraken kost veel tijd en energie. Maar daarna kunnen bergen werk verzet worden om het te behouden. Vandaar dit boekje.

Er wordt ingegaan op de geschiedenis van kraken in Utrecht, op de mogelijkheden tot legalisatie, op de diverse processen, op samenwerking met de buurt, op pers en publiciteit, op ontruimingen en op diverse praktische tips.

Het kraken en behouden van panden is de laatste jaren een stuk moeilijker geworden, maar dat wil nog niet zeggen dat het een onmogelijke zaak is. Hopelijk kan dit boekje een steentje bijdragen tot successen.

We kunnen je ook aan informatie helpen wanneer je zelf een pandje wilt gaan kraken. Deze informatie is gebundeld in een boekje van zes bladzijdes en heet 'Kraakinfo'. Deze uitgave kun je bij het kraakspreekuur krijgen.

Voor alle vrouwelijke persoonsaanduidingen kunnen ook de respektievelijke mannelijke aanduidingen gelezen worden.

Groetjes van het Kraakspreekuur.

Hoofdstuk 1:
WAAROM KRAKEN


Hoofdstuk 2:
de kraakgeschiedenis van Utrecht in een notedop


Hoofdstuk 3:
PRAKTISCHE TIPS


Hoofdstuk 4:
DE BUURT


Hoofdstuk 5:
JURIDISCHE ZAKEN


Hoofdstuk 6:
LEGALISEREN, EEN LANGE WEG VOL HINDERNISSEN


Hoofdstuk 7:
STOP DE PERSEN!


Hoofdstuk 8:
ONTRUIMD WORDEN


Hoofdstuk 9:
DE WAGENDWARSSTRAAT


Hoofdstuk 10:
ENKELE ADRESSEN