Als de kraak gelukt is: Hoofdstuk 4 - DE BUURT
Links Hoog Rechts

Hoofdstuk 4

DE BUURT


sloopbl
ok
[foto: Kadir van Lohuizen]

Het nut van een goed kontakt met de buurt dient niet onderschat te worden. Als vreemde eend in de bijt ben je immers snel de gebeten hond. Met dit verhaal zal ingegaan worden op het belang van goede kontakten in de buurt.

Het verhaal van de kraaksters van de Wagendwarsstraat, zie elders in deze brochure, getuigt hoe goed kontakt met de buurt in je voordeel kan werken. Een slecht kontakt, afhankelijk van het karakter van de buurt kan ertoe leiden dat de buurt bij de gemeente gaat aandringen op ontruiming. In een ander geval kan je last hebben van voortdurende intimidaties. De schuld kan uiteraard zowel bij de kraaksters als bij de buurt liggen. Je zult de buurt nooit geheel op je hand krijgen, omhoog gevallen middenstanders die hun huis in waarde zien dalen, of C.D. maniakken zullen je niet met open armen ontvangen. Het op de hand krijgen van de grootste ouwehoer van de straat, de groenteboer op de hoek kan wel een slok op een borrel schelen.

Vergeet niet dat er in je buurt ook nog zoiets is als een wijkwinkel en/of buurthuis. In wijkbladen kun je stukjes plaatsen over het wel en wee omtrent je pand. In de wijkwinkel weten ze wel waar je de kopij heen moet brengen. Wijkwinkels kunnen voor je lobbyen bij de gemeente. Voor buurtgerichte akties kan je geld proberen los te peuteren bij de wijkwinkel. Een kraakpand aan de Burg. Reigerstraat kreeg ettelijke honderden guldens van de wijkwinkel om een informatieboekje over o.a. het juridische geharrewar omtrent het pand aan de buurt uit te leggen. Na legalisatie kregen ze taarten en bossen bloemen van straatbewoonsters.

VERKLARINGEN

Zit je in je vers gekraakte pandje uit je neus te vreten, te wachten op de uitspraak van de Officier van Justitie, dan zou je je vast bij de buren voor kunnen stellen en hun van de nieuwe situatie op de hoogte stellen voorzover ze dat althans nog niet gemerkt hadden. Geef, zeker in het begin, nooit meer dan je voornaam. Maak het de eigenaresse van je pand niet te gemakkelijk. Is het onduidelijk hoe lang het pand precies leeg staat, ga dan navraag doen in de buurt. Is de wijkagente nog niet langs geweest, dan kan zij deze informatie van derden mooi meenemen naar de 0.v.J.. Vraag de buren of de buurt eventueel bereid zijn hun informatie op papier te willen zetten, als je denkt het te kunnen gebruiken bij een eventueel toekomstig proces. Komt de eigenaresse bijvoorbeeld met het argument op de proppen dat zij in haar pand een opslag heeft, waar zij dagelijks komt, en de buren beweren zwart op wit het tegendeel, dan staat zij stukken zwakker met die argumentatie.

WAT KAN DE BUURT NOG MEER VOOR JE BETEKENEN

In hat geval van de Bollenhofsestraat 108, die anoniem gedagvaard werd, stond de eigenaresse erg slecht bekend in de buurt, en was de kraakster "een van hen geworden". Dit heeft er o.a. in geresulteerd dat buurtbewoonsters met spandoeken voor legalisatie van het kraakpandje op de stoep van het gemeentehuis betoogd hebben. Dit, tezamen met pers en een aktie van de kraakbeweging heeft ertoe geleid dat de gemeente eieren voor haar geld koos, en het pand gevorderd heeft. Victorie!

KNOKPLOEG

Schat je de eigeneresse dermate louche in dat zij wel eens met een knokploeg op zou kunnen komen dragen, informeer dan bij de buren of ze een van de ingangsnummers van de alarmlijst zouden willen bellen als ze kalamiteiten zien. Of vraag ze de politie te bellen. Houd de knokploeg buiten zolang je kan. De gearriveerde politie sust de boel, of rekent de knokploeg in, of de gearriveerde sympatisantes laten ze een poepie ruiken. Loopt het dermate uit de hand dat de knokploeg je eruit ramt (dit komt zeer weinig voor) dan kan het zijn dat de politie je onder bescherming weer in het pand zet. Je moet dan soms wel je naam geven. Denk daar van te voren over na. Velen kunnen of willen hun naam niet geven. Het hangt echter van de politie af wat ze doen of hoe ze reageren. Het kan evengoed zijn dat ze de knokploeg een handje helpen. Barricadeer je pand in elk geval goed als je gekraakt hebt van een onfris persoon. Het kraakspreekuur weet van verschillende eigenaressen meer! Zorg dat je met voldoende mensen bent, zeker de eerste dag. Ingangsnummers van de alarmlijst kun je bij het spreekuur vragen. Je kunt je daar ook voor de alarmlijst opgeven. De alarmlijn is een slim systeem om in gevallen van nood veel mensen in korte tijd op de been te krijgen. Je kunt je hier voor opgeven, zodat je zelf ook gebeld wordt wanneer er elders in de stad wat gaande is.

Links Hoog Rechts