Als de kraak gelukt is: Hoofdstuk 7 - STOP DE PERSEN!
Links Hoog Rechts

Hoofdstuk 7

STOP DE PERSEN!


In dit hoofdstuk gaan we in op de pers en publiciteit. Het is vaak een leuk opkikkertje, wanneer er weer een stukje over kraken in de krant staat. Belangrijk voor het pand in kwestie, want publiciteit is nog altijd een effectief pressiemiddel. Maar tevens een stapje verder in het beinvloeden van de publieke opinie over het verschijnsel kraken. Dat grote delen van de Utrechtse bevolking redelijk positief staan ten opzichte van kraken, is deels te danken aan de moeite die Utrechtse kraaksters genomen hebben om de publiciteit te halen.

LASTIGE PERSMUSKIETEN

uit het raam
[foto: Kadir van Lohuizen]

Veel journalistes zien, door onbegrijpelijke redenen, alleen nieuwswaarde in kraken, wanneer er een vette rel is. Zo brak er een groot mediacircus uit rond de ontruiming van het Wolters-Noordhof Complex in Groningen. Terwijl de pers verstek laat gaan als iemand zes maanden met veel bloed, zweet en tranen een dichtgemetseld slooppandje weet om te toveren tot een droompaleisje. Generaties kraaksters worstelen met dit probleem, maar er worden gelukkig vaak successen geboekt. Vervelende vragen als "wanneer gaan jullie je gewelddadig verzetten?", worden geduldig beantwoord, in de hoop dat een groot deel van je eigen verhaal wereldkundig wordt gemaakt. Ga er voor het gemak altijd vanuit dat de journaliste minder dan de helft van je verhaal gebruikt voor een artikel. Raak niet verbitterd als de pers jouw ijzersterke argumenten grotendeels laat schieten. Binnen deze marges is nog genoeg mogelijk. Vooral met en door een praktische aanpak.

EEN PRAKTISCHE AANPAK

Een journaliste is vaak te herkennen als iemand die van de ene afspraak naar de andere rent. Om 9 uur s'ochtends interview met een opstandige doperwtenkweekster, een uurtje later een verslag van het zilveren bruidspaar van Beveren en een uurtje voor de deadline van de krant flink stressen om een scheepsramp van twee rondvaartboten te verslaan. Ergens tussen deze bezigheden krijg jij ook een beetje ruimte voor je verhaal. Werk dus altijd met een persbericht. Maak deze niet te lang, hooguit een A-4tje. Wil je meer informatie kwijt, over de duistere handel en wandel van de eigenaresse bijvoorbeeld, dan kun je met bijlages werken. Soms zijn persmuskieten niet zo lui en kunnen ze uit die gegevens putten voor een gedegen verhaal. Belangrijk is om duidelijk van te voren te weten wat je wil zeggen, zodat je niet met je bek vol tanden staat wanneer een journaliste spitsvondige vragen afvuurt. Mocht het er naar uitzien dat je pand regelmstig in de publiciteit komt (omdat je dat zelf wilt of vanwege gebeurtenissen) dan is het slim om telkens dezelfde mensen aan het woord te laten. Dan is er als het ware een persgroepje. Zo krijgen deze mensen meer ervaring in het omgaan met de pars en is mogelijke verwarring bij de journaliste te voorkomen.

Om de nieuwswaarde te vergroten en ook de inhoud van jouw strijd bredere dimensies te geven, is het slim om enige verbanden te leggen. Zo kun je duidelijk maken dat het niet alleen om je eigen pand gaat, maar over nog veel meer. Bijvoorbeeld als er luxe-appartementen gepland zijn in jouw pand, waardoor je op straat dreigt te komen. Of wat te denken van de woningnood en het falende huisvestingsbeleid van de gemeente.

DE AANLEIDING

Zo maar op een dag de krant opbellen en vragen of ze soms een stukkie willen schrijven over je pand zet in de regel geen zoden san de dijk. Er moet wel een aanleiding zijn, wil de journaliste enige nieuwswaarde zien. Een aanleiding kan bijvoorbeeld de kraak zelf zijn. Ook wanneer er een proces van je pand is of wanneer er achter de schermen veel onverkwikkelijks gebeurt bij de gemeente of de eigenaresse. Je kan de ontruiming van je pand ook nog gebruiken om je verhaal nog eens naar buiten te brengen. Desalniettemin moet je vaak zelf een aanleiding scheppen. Voordeel hierbij is dat je zelf het initiatief neemt en niet lijdzaam afwacht op aktiviteiten van de tegenpartij. Dit betekent aktie! Met een aktie haal je vrij makkelijk de pers. Soms volstaat het om met een paar mensen iets eenvoudigs te doen. Het is ook een gelegenheid om een foto in krant te krijgen, dat vindt een redaktie altijd wel leuk. Pas wel op dat de aktie via de pers niet uitlekt, wanneer het om een verrassings-aktie gaat. Dat geldt vooral bij aktie waar je de wet overtreedt. Er bestaat niet echt een recept van welke aktie het slimst is om te doen. Dat hangt helemaal van jezelf en de situatie af. Er zijn ontzettend veel dingen te bedenken. De medewerksters van het kraakspreekuur kunnen je veel tips aan de hand doen en eindeloos veel vertellen uit den ouden doosch.

ER IS MEER DAN ALLEEN DE KRANT

De radio is vaak een ten onrechte vergeten media. Zo is er Radio Stadsomroep en Radio Utrecht. Ook is er de Stadsomroep T.V., die graag aandacht besteden aan kraken. Mocht je deze laatste inschakelen, vergeet dan niet dat er iemand bereid moet zijn om voor de camera te verschijnen. Deze rol schijnt niet voor iedereen weggelegd te zijn. En dan heeft de kraakbeweging zelf ook nog mediakanalen. Hier kun je je verhaal vaak ongecensureerd kwijt en zo breng je honderden kraaksters in het land op de hoogte van de stand van zaken en jouw verzet, en dat kan erg handig zijn. Adressen voor de pers staan in de adressenlijst van dit boekje.

Links Hoog Rechts