Als de kraak gelukt is: Hoofdstuk 8 - ONTRUIMD WORDEN
Links Hoog Rechts

Hoofdstuk 8

ONTRUIMD WORDEN


Het kan zover komen dat je uiteindelijk je pandje moet verlaten. Immers, de ontruiming van je pand is niet tegen te houden als er eenmaal een ontruimingsvonnis ligt. In dit hoofdstuk gaan we in op wat je zou kunnen doen wanneer je met een ontruiming te maken krijgt. We zouden hier een heel boekwerkje over vol kunnen schrijven, maar houden het toch kort en bondig.

shovel
[foto: Rop]

In het verleden was er nog wel eens sprake van massaal verzet van kraaksters tegen een ontruiming. Soms was de dreiging van verzet al genoeg om de autoriteiten af te laten zien van ontruiming. De macht van de kraakbeweging is echter afgenomen en we moeten nu roeien met de riemen die we hebben. Gemakshalve gaan we uit van hoe de situatie in utrecht op dit moment (voorjaar 1992) ligt.

PLANNEN MAKEN

Als je een goed plan maakt om te protesteren tegen de ontruiming, dan haal je zeker publiciteit. Wat het beste plan kan zijn, hangt vaak af van de omstandigheden rond je pand. In hoeverre is de buurt betrokken bij je pand, wie is de eigenaresse, hoeveel mensen willen iets gaan doen tegen de ontruiming, enzovoorts.

De eerste stap is om uit te zoeken wat je medebewoonsters voor een ideeen hebben. Wanneer de bewoonstersgroep min of meer op een lijn staat, scheelt dat aanzienlijk veel. Vervolgens kun je een vergadering uitroepen. Dan kun je al veel beter inschatten in hoeverre je plan aanslaat en of het wel uitvoerbaar is. Een moeilijkheid in utrecht is dat je soms niet precies weet op welke dag de politie komt om te ontruimen.

BATSEN MET DE WOUTEN

Over het algemeen gaan kraaksters, wanneer ze tegen de ontruiming protesteren, de konfrontatie aan met de politie. Probeer van te voren te bedenken wat de konsekwenties kunnen zijn. Wanneer de politie denkt, dat die konfrontatie zal komen (en vaak weten ze dat wel, ze laten zich zelden verrassen), dan zetten ze een politieapparaat in werking om er zeker van te zijn, dat de ontruiming met zo min mogelijk moeilijkheden verloopt. Vaak wordt het pand gebarrikadeerd en wordt er met verf of andere zooi gegooid om het de politie zo moeilijk mogelijk te maken.

Als je zo'n konfrontatie niet ziet zitten, blijven er natuurlijk nog genoeg andere mogelijkheden over. Want het hoeft geen keuze te zijn tussen batsen met de wouten of het pand met stille trom verlaten. Wanneer je bijvoorbeeld prettig met de buurtbewoonsters hebt gewoond, kan het een slimme zet zijn om iets te organiseren wat de buurt aanspreekt. Soms hebben ludieke akties meer effekt dan een heftige ontruiming.

Nou ja, er valt eigenlijk geen recept te geven over wat je het best kan doen tegen een ontruiming. Het kan wel van belang zijn om wel iets te ondernemen, niet alleen vanwege het onrecht wat jou wordt aangedaan, maar ook omdat je aktie effekt kan hebben op ontruimingen die nog gaan volgen. Probeer in ieder geval rekening te houden met wat je wilt bereiken en bij wie je wat wilt bereiken. dat kan een hoop frustraties achteraf voorkomen.

Links Hoog Rechts