terug index vakgroep volgende
Dialoog en structuur;
vereniging Solidair en Respons CV
 

Vereniging Solidair en Respons CV zijn rechtsvormen van de beweging voor samenwerking en solidariteit. Deze beweging komt voort uit de VAKgroep, die in 1974 is opgericht. De VAKgroep bestaat inmiddels uit een dertigtal bedrijven, woonverenigingen en vrijwilligersorganisaties. Sinds 1995 bestaat er een zusterorganisatie 'Het Verband' in Nijmegen waar een tiental organisaties in samenwerken. Zowel de VAKgroep als 'Het Verband' experimenteren met en geven vorm aan een solidair-economische structuur. Sinds de start van de VAKgroep zijn tientallen collectief opgezette initiatieven begeleid naar een succesvoi bestaan. Ervaringen binnen de VAKgroep hebben een discussie in gang gezet over een breder solidair conomisch model. Deze discussie is uitgemond in de opzet van een aantal organisaties die de verschillende niveaus binnen het model in praktijk brengen en elkaar daarin aanvullen.
Dit zijn:

 
* stichting ana maria fonds, die bijdragen inzamelt van sympathiserende bedrijven en andere participanten.
* vereniging SamSam, vereniging Commitment en stichting AMF-Onroerend Goed, die elk verschillende mogelijkheden bieden om deel te nemen aan de solidair-economische structuur. Via Respons CV geven zij vorm aan de opbouw van de structuur en de besteding van de beschikbare middelen. *de Federatie van Bouwers, die de voorwaarden creeert om het model optimaal te laten functioneren. Deze vereniging van bouwers aan de solidaireconomische structuur ontwikkelt  de doelstelling en de instrumenten om deze in de praktijk te brengen.


Vereniging Solidair

Al deze organisaties tezamen vormen vereniging Solidair. Via Solidair worden alle betrokkenen uitgenodigd voor het gesprek, de discussie over het solidair-economisch model en de gelcozen srructuur. Daarin wordt ook de dialoog gezocht met andere groepen. De vereniging organiseert onder andere thema-bijeenkomsten en conferenties en geeft een periodiek uit waarin al degenen geinformeerd worden die bijdragen, deelnemen en bouwen aan de solidaire economie. Ook andere activiteiten die vereniging Solidair organiseert zijn voor hen bedoeld. Ze krijgen hierover alle informatie en worden daarvoor uitgenodigd. Vereniging Solidair is een organisatie in ontwikkeling waaraan in de toekomst naast de huidige leden ook andere organisaties zich kunnen verbinden.

Respons CV

Respons CV is een commanditaire vennootschap met als doel door steun aan solidaire initiatieven het wiel van de solidaire economie te doen draaien. Aan Respons CV nemen deel de verenigingen SamSam, Commitment, Federatie van Bouwers en de stichtingen AMF-Onroerend Goed en AMF-Administraties. Beherend vennoot is stichting AMF-Administraties; zij doet het werk en treedt namens Respons CV naar buiten. Ze beslist onder het wakend oog van de overige vennoten waaraan het vermogen van de commanditaire vennootschap wordt besteed. Deze overige, zogenaamde stille vennoten zijn de Federatie van Bouwers, vereniging Commitment, vereniging SamSam en stichting AMF-Onroerend Goed. Zij brengen in de commanditaire vennootschap vermogen in, om daarmee solidaire initia- tieven te ondersteunen. Het ana maria fonds is een stichting ten algemene nutte. Gezien deze doelstelling neemt zij niet deel aan de CV.
 

Dialoog en structuur

Met de oprichting van Respons CV en vereniging Solidair willen we het solidair-economisch handelen en de brede discussie over de solidaire economie loskoppelen. Zo bepalen de deelnemers aan de solidair-economische structuur wat er met het geld gebeurt, terwijl daarnaast de uitnodiging voor de ideevorming en om mee te praten voor iedereen geldt.
 

terug index vakgroep volgende