terug index vakgroep volgende
Voorbeelden van projecten; wie geen toekomst heeft creeert er een

Nogal wat steden in Nederland bevanen kernen van kunst en cultuur, waar samenwerkende kunstenaars, kleinkun- stenaars, kleine ambachten en creatieve beroepen van allerlei aard aan het werk zijn. Geslaagd zijn, naast vele andere, de Begijnen en de Paraplufabrieken in Nijmegen; in Eindhoven Burgers; in Utrecht het sociaal-politiek centrum Voorstaete met het lowbudget hotel Strowis. De Beelderdijkateliers in Dordrecht en De School in Den Haag zijn voorbeelden van geslaagde ateliergebouwen in zelfbeheer. In Zwolle streeft een goed georganiseerd samenwerkings- verband de Oude Ambachtsschool naar behoud van de school en een eventuele plek om elders in de stad verder te gaan met haar werk. Herzelfde geldt voor de Blauwe Aanslag in Den Haag.

In Zutphen heeft een kunstenaarsechtpaar in het kader van hun levenswerk, hun atelierwoning als levend kunst- object aan een stichting overgedngen om als centrum te dienen voor verdere realisatie en integratie in de stad van hun project.
In Breda beheert de stichting Bastion een bedrijfsverza- melgebouw voor voornamelijk creatieve bedrijven. Daar is ook Papieren Tijger gevestigd, de hatste onafhankelijke progressieve uitgever die nog beschikt over een volledige professionele personeelsbezetting. In Utrecht komt de Akademie voor Samenwerking en So- lidariteit, opgezet door de stichting De 4 Heemskinderen die werkt voor wie uitgesloten, vervreemd, anders en dis- sident is. In Frankrijk, nabij Metz, bevindt zich de vereniging Het Ganzennest. Behalve een geitenboerderij is er ruimte voor cursussen en andere verblijfsmogelijkheden. Hier gaat het project Pierlepont, waarin het scholings- en vormingswerk van de Akademie op internationaal niveau wordt ondergebracht, samenwerken met vooral Duitse en Franse organisaties.
Jongeren in Brno, Tsjechie, werken al jaren aan het behoud en versterking van hun woon-werk- plaats Arts Ec Crafts. Midden in de zigeunerwijk spelen ze een bemoedigende rol voor deze in hun land gemeden en weggedrukte bevolkingsgroep.

terug index vakgroep volgende