Uitgebreide Kraakhandleiding '96/'97: Inleiding
Links Hoog Rechts

Hoofdstuk 0

Inleiding


Je hebt nu de uitgebreide kraakhandleiding van 1995/1996 voor je. Omdat de vorige handleiding uit 1991 op was zijn mensen van de kraakspreekuren uit Amsterdam en het "spekulatie onderzoeks kollektief" (SPOK) met zijn allen een nieuwe gaan schrijven.
We hopen dat deze handleiding weergeeft hoe het kraken in elkaar steekt en wat er allemaal bij kan komen kijken. Let wel, kan komen kijken, want we hebben geprobeerd zo veel mogelijk lastige situaties weer te geven. Hiermee is de kraakhandleiding geen utopies verhaal geworden wat mensen over de streep moet trekken, of een waarschuwend verhaal in wat voor een misère je terecht kan komen, maar een echte handleiding. Je kan hem helemaal doorlezen of je kan hem even bekijken om hem erbij te pakken als je voor een nieuwe situatie komt te staan waar je meer van wilt weten.

In deze handleiding vindt je in het eerste hoofdstuk informatie over hoe je een kraak voorbereiden kan. Er wordt aangegeven waar je informatie vinden kan over de ruimte die je op het oog hebt en wat je zoal kan doen om de kraak tot een succes te maken. Dit is een algemeen verhaal.

In het tweede hoofdstuk wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten ruimtes. Het is nu eenmaal wat anders of je een woonboot of een etage wilt kraken.

Het volgende hoofdstuk handelt over allerlei techniese zaken, varierend van wateraansluiting tot barrikaderen.

Hoofdstuk vier is niet opbeurend want dit gaat over de juridische situatie rond kraken. Er worden allerlei juridische bedreigingen aangegeven en het lijkt zodoende meer een handleiding voor eigenaren en overheid om krakers uit de door hun bezette ruimtes te krijgen. Het lijkt erop dat bijvoorbeeld dure grachtenpanden in de (nabije?) toekomst niet meer te kraken zijn om erin te wonen. Je kunt het natuurlijk altijd proberen. Ook al houdt je er geen woonruimte aan over, je kan het kraken prima als aktie-middel tegen leegstand en spekulatie blijven gebruiken. Hierbij kun je op steun rekenen van meer ervaren krakers.

In hoofdstuk 5 wordt er aangegeven wat er zoal mogelijk is aan financiering en publiciteit. Mocht het je allemaal teveel zijn, dan gaat het nawoord over andere mogelijkheden om aan woonruimte te komen. Maar nu eerst waarom wij vinden dat kraken zin heeft.

-Waarom kraken?-

Dat je deze kraakhandleiding zit te lezen, betekent dat je redenen hebt om je te interesseren voor kraken. Dit kan zijn omdat je zelf een woning nodig hebt, of omdat je vindt dat kraken als politiek pressiemiddel een geëigende methode is om druk uit te oefenen op het huisvestingsbeleid.

Het is nu eenmaal zo dat er een zeer krappe woningmarkt is in nederland, zeker in de goedkope sektor. Daar komt nog bij dat deze markt kunstmatig zo krap wordt gehouden: de politici die er invloed op uit zouden kunnen oefenen, ontkennen het bestaan van woningnood onder bepaalde groepen in Nederland. Het tekort aan goedkope woningen, wat ze wel moeten erkennen wegens de wachtlijsten, denken ze te kunnen oplossen door het bouwen van duurdere woningen. Dit zou tot effekt moeten hebben dat mensen met een hoog inkomen goedkope woningen verlaten om in duurdere woningen te gaan wonen. Niets blijkt echter minder waar, waardoor er voor mensen met lage inkomens geen woningen over blijven. Erger nog, regelmatig worden er goedkope woningen gesloopt om er dure neer te zetten.

Tegelijkertijd laten veel huiseigenaren panden leeg staan omdat er op die manier -door allerlei handelstruuks- meer geld aan te verdienen is dan wanneer ze die panden zouden verhuren. Ook laten ze vaak panden leeg staan om er later dure woningen in te kunnen bouwen, zonder van zittende huurders last te hebben.

Als je deze leegstand nu ziet naast de evidente woningnood, ligt de oplossing -althans, wat de kraakgroepen betreft- voor de hand: kraak die leegstand, huizen zijn om in te wonen, niet om mee te handelen of spekuleren.

Dat de eigenaren van deze panden het hier niet mee eens zijn, moge duidelijk zijn: door panden van hen te kraken, pak je ze regelrecht in hun portemonnee, de enige plek waar ze wat voelen. Dit stellen zij duidelijk niet op prijs, en de lobby van (kapitaalkrachtige) invloedrijke huiseigenaren om via de politieke weg kraken te laten verbieden is dan ook aardig sterk.

Daar komt nog bij dat kraken een oplossing is voor een probleem waarbij niet eerst aan de dames en heren politici wordt gevraagd of ze het er mee eens zijn, maar waarbij wordt uitgegaan van het zelfbeschikkingmogelijkheden van de mens, en dat heeft als effekt dat diezelfde politici er afkerig van zijn: er zijn mensen die zich niets aan hen gelegen laten liggen, hoe durven we! Ook hierom probeert de politiek het steeds moeilijker te maken om te kraken; en om op die manier grip te krijgen op een groep mensen die probeert invloed uit te oefenen op wat een van de grootste zorgen van de overheid zou moeten zijn: goedkope huizen voor hen die het nodig hebben. Door dit laatste is iedere kraak die je zet, iedere keer dat je een deur open breekt een politieke daad, want je wijst er daarmee iedere keer op dat het huidige beleid faalt. Dit kan voor sommige mensen zelfs de motivatie zijn om te gaan kraken. Een ander belangrijk aspekt van kraken is, dat je het doet samen met mensen die jouw gelijken zijn, uit onderlinge solidariteit en omdat je dezelfde doelen nastreeft. Dit maakt kraken tot meer dan alleen een methode om aan een dak boven je hoofd te komen: door samen voor je rechten op te komen, en samen te vechten tegen de woningnood en voor goede huisvesting voor iedereen, ben je een sterkere kracht dan wanneer je dit in je eentje zou proberen.

Vooralsnog gaat het er in eerste instantie om een dak boven je hoofd te krijgen, en de kans dat dat met behulp van deze handleiding en je plaatselijke kraakspreekuur binnen afzienbare tijd lukt is groter dan de kans om op een andere manier aan een woning te komen.

Overigens denken veel mensen dat kraken en kraakwachten (anti-kraak) zo ongeveer hetzelfde is: je bewoont voor relatief weinig geld een (vaak groot) pand. Niets is echter minder waar; krakers en kraakwachten zijn elkaars direkte tegenpolen. Zo geven kraakwachten door het tekenen van allerlei kontrakten meestal al hun huisvrede rechten ten opzichte van de eigenaar op, kunnen ze zonder opzegtermijn op straat geknikkerd worden en moeten ze vaak beloven dat ze geen invloed zullen proberen uit te oefenen op de bestemming van het pand waar ze in wonen. Ze mogen de eigenaar op generlei wijze dwars zitten. Nodeloos te zeggen dat het krakers er meestal juist veel aan gelegen is om eigenaren zo veel mogelijk dwars te zitten bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun plannen.

Als kraakwacht ben je de slaaf van de eigenaar, als kraker zijn regelrechte tegenstander. Ook wonen kraakwachten vaak met zeer weinig mensen in panden waar ettelijke keren zo veel mensen zouden kunnen wonen, en wordt op deze wijze woonruimte uit de te krappe woningmarkt gehouden.


Links Hoog Rechts